0

Helder rood bloed stoelgang

Maar al te vaak worden deze klachten veroorzaakt door de leefwijze (levensstijl of levenswijze). Het algemene behandelprincipe is het verspreiden van sapkuur Wind, het elimineren van koude en het klaren van Hitte. Deficiëntie syndromen de syndromen die door een deficiëntie veroorzaakt worden verdelen we in het: syndroom van qi-deficiëntie (De1) en het syndroom van Yin-deficiëntie (De2). De1: qi-deficiëntie syndroom Het continue lijden aan hooikoorts, aversie voor koude, irritatie van de neus en ogen, spontaan zweten, hoofdpijn, luide stem, geen voorkeur voor spreken, zwakke hoest, bleke tong, dun en wit beslag op de tong en een oppervlakkige en zwakke pols. Het algemene behandelprincipe is versterken van de qi en verlichten van Externe symptomen. Deze klachten zijn met acupunctuur alleen moeilijk te behandelen, maar een combinatie van Chinese kruiden en acupunctuur maakt een behandeling veel krachtiger. De2: Yin-deficiëntie syndroom hooikoorts, jeukende neus en ogen, nachtzweten, hitte van het lichaam (ook de handpalmen en voetzolen droge hoest, droogte van keel en tong, weinig of geen beslag en roodheid van de tong met een draderige en snelle pols. Het algemene behandelprincipe is het voeden van Yin en verlichten van Externe symptomen. Hoest veroorzaakt door allergie hoest is een algemene verstoring van de ademhaling die net als hooikoorts kan ontstaan door Externe factoren of Interne verstoringen. Eén van de belangrijkste oorzaken van hoest is een disfunctie van de long, waarbij zijn taken als het doen dalen en verspreiden van qi worden verstoord. Deze disfunctie van de long kan door verschillende oorzaken ontstaan. Hoesten ontstaat in alle vier jaargetijden.

helder rood bloed stoelgang

Allergie en het behandelen met acupunctuur volgens de tcm

Hier onder zal ik wat symptomen beschrijven die bij de diverse syndromen voorkomen. Excessieve syndromen de syndromen die excessief van dagen aard zijn kunnen we verdelen in het: syndroom van Wind-koude (Ex1 het syndroom van Wind-Hitte (Ex2) en het syndroom van koude in het Externe en Hitte in het Interne deel van het lichaam (Ex3). Ex1: Wind-koude invasie (syndroom) Dit syndroom komt meestal in de winter of bij koud weer voor. De klachten zijn een verstopte neus syndroom met heldere afscheiding, jeukende neus dan wel ogen of keel, droge hoest, dorst of juist geen dorst of hoofdpijn. Een dun en wit beslag op de tong terwijl de kleur van de tong normaal is met een oppervlakkige pols. Het algemene principe van de behandeling is het verspreiden van Wind, elimineren van koude, verlichten van de Externe symptomen en verspreiden van Long-Qi. Ex2: Wind-Hitte invasie (syndroom) Dit syndroom treedt meestal op in de zomer of bij warm weer. De hierbij optredende klachten zijn lichte transpiratie, een verstopte neus, het jeuken van neus en keel, hoesten met een beetje slijm, dorst, hoofdpijn of dun geel beslag op de tong met een oppervlakkige en snelle pols. Het algemene behandelprincipe is het verspreiden van Wind, klaren van Hitte en verspreiden van Long-qi ex3: Externe koude en Interne hitte syndroom Dit syndroom komt meestal in de winter of bij koud weer voor. De klachten zijn een verstopte neus met heldere afscheiding, jeukende ogen, hoofdpijn, een zere keel, dorst met een voorkeur voor het drinken van koud water, constipatie, dun geel of gemengd wit/geel beslag op de tong of een rode tong met een oppervlakkige en snelle pols.

helder rood bloed stoelgang

ontstaan van hooikoorts. De voornaamste lokatie van de kwaal is de long en het Externe deel van het lichaam. Volgens de tcm staat de long voor het meest Externe orgaan in het lichaam en is dus gevoelig voor Externe pathologische factoren (epf's). De long beheerst het qi en de ademhaling, controleert de huid en het haar en de bloedvaten en opent zich in de neus. De externe factoren bereiken de neus waarbij er een aantal symptomen optreden die gerelateerd zijn aan de long en het Externe deel van het lichaam. Bij mensen met een goede constitutie zullen de symptomen mild zijn en zal de behandeling niet moeilijk blijken en de resultaten van het behandelen goed. Bij sommige patiënten echter kunnen de symptomen heftig zijn en kan er astma ontstaan. Hooikoorts behandelen Bij de behandeling van hooikoorts die gebaseerd is op differentiatie, onderscheiden we twee categorieën, namelijk: excessieve syndromen en deficiëntie syndromen. Het algemene behandelprincipe is het verspreiden van de Externe factoren en het verlichten van de symptomen.

Gezond en gemakkelijk poepen

Gezond en gemakkelijk poepen

Dit manifesteert zich als een verstopte neus (nasale obstructie niezen, jeuk in de ogen, hoofdpijn of hoesten en spieropbouw een oppervlakkige pols. Deze verschillende klachten gaan vaak gepaard met onrustig slapen en vermoeidheid. Etiologie van goed hooikoorts de voornaamste oorzaak (etiologie) van hooikoorts is Wind. Wind is én van de eerste van de zes Externe factoren welke bestaan in de vier seizoenen die we kennen, de lente, zomer, herfst en winter. Externe kwalen ontstaan gewoonlijk het eerst door Wind. verbinding met andere Externe factoren. Er zijn zes Externe factoren en een ieder is dominant in het eigen seizoen. Wind verbindt zich met andere Externe factoren wanneer deze een aanval op het lichaam doet. Zie voor de verbindingen in de vier seizoenen ook de invasie van Externe factoren hoger op deze pagina. Pathologie van hooikoorts Zwakte van de verdedigende qi (wei-qi) en Long-qi met invasie van de Externe factoren.

Door middel van pols- en tongdiagnose is dit vast te stellen. Hoofdsymptomen bij allergie, de hoofdsymptomen die bij allergie optreden zijn volgens de tcm: jeuk, aan bijvoorbeeld neus of ogen; netelroos of netelkoorts (urticaria een huiduitslag die ook hevig kan jeuken; eczeem, een vaak voorkomende aandoening van het oppervlak van de huid; zwelling, een kenmerkend verschijnsel. Het allergisch zijn voor iets kan in het dagelijkse leven nogal wat ongemak veroorzaken. Behandelstrategie bij allergie om de allergie goed te kunnen behandelen is een correcte diagnose belangrijk. De stress en pijn die veroorzaakt wordt door een allergie is met acupunctuur goed te behandelen dan wel te verlichten. Acupunctuur kan bevredigende resultaten geven bij het behandelen van allergische ziektebeelden. In de praktijk wordt klassieke acupunctuur gebruikt, eventueel gecombineerd met ooracupunctuur en / of electronische stimulatie van de acupunctuurpunten. Omdat allergie een heel breed gebied omvat met een groot scala aan symptomen heb ik er een aantal van de meest voorkomende klachten uitgehaald en vertaald naar de tcm pathologische syndromen: hooikoorts door allergie in gang gezet; hoest veroorzaakt door allergie; astma door allergie opgewekt;. De bovenstaande 6 links brengen u naar de gewenste tekst lager op deze pagina. Hooikoorts door allergie hooikoorts is terug te voeren tot een soort van externe kwaal die veroorzaakt wordt door een invasie van Wind.

Belangrijk: déze problemen met je stoelgang vragen om een

Bij sommige mensen begint de allergie wanneer zij een tijd ziek geweest zijn. De allergie kan kosten dan veroorzaakt worden door een zwakte van de verdedigende qi (wei-qi). Wanneer zij weer herstellen vermindert de allergie. In de praktijk worden veel mensen allergisch na een griep of andere ziekten doorgemaakt te hebben. Bij een qi-deficiëntie zie je vaak dat deze al gedurende lange tijd aanwezig is en symptomen als vermoeidheid vertoont. Sommige mensen hebben nochtans geen symptomen. Wanneer men vaak ziek is door allergische oorzaken kunnen we spreken van een qi-deficiëntie. yin-deficiëntie, wind-Hitte, damp-Hitte en Bloed-Hitte beschadigen het Yin van het lichaam. Door de reguliere arts wordt het middel cortison vaak voorgeschreven om allergische reacties te verminderen, maar het kan Yin-deficiëntie veroorzaken wanneer het langdurig gebruikt wordt. Bij een Yin-deficiëntie wordt de allergie erger en moeilijker te behandelen. In de praktijk zien we patiënten die zowel een qi- als een Yin-deficiëntie hebben. helder rood bloed stoelgang

Voor een zeker aantal personen lokt bepaalde voeding echter wel een allergische reactie uit. Een overconsumptie van vet voedsel zoals rood vlees, diverse melkproducten dan wel scherp voedsel veroorzaken Damp-Hitte of ophoping (accumulatie) van Hitte in het Bloed. Dit kan de allergie dan erger maken. Emotionele verstoringen, emoties als stress, boosheid, droefheid en angst veroorzaken Interne hitte die naar het bloed gaat, wat leidt tot een vorm van Bloed-Hitte. Ook hier verergeren deze factoren de allergie. We kunnen niet stellen dat emoties de oorzaak van een allergie zijn maar ze maken de allergie wel erger. teveel inspanning (mentaal en fysiek te zware fysieke en mentale arbeid veroorzaakt te grote consumptie van qi en Yin. In het geval van qi-deficiëntie wordt het Water-Damp metabolisme beschadigd wat leidt tot de vorming van Damp-Slijm. In het geval van een Yin-deficiëntie wordt er Hitte gevormd wat dan leidt tot een verstoring van het Bloed. Er verschijnt Hitte in het Bloed. We zien dieet ook vaak dat allergieën erger of getriggerd worden bij mensen die uitgeput zijn.

Bloed in ontlasting, bloed in ontlasting

Damp-Hitte kan lange tijd in het lichaam aanwezig zijn en veroorzaakt uiteindelijk chronische ziektebeelden. In het kader van allergie wordt Damp-Hitte veroorzaakt door Externe factoren. De belangrijkste symptomen zijn meestal huiduitslag met jeuk. Externe wind kan dan diergaarde een micro-organisme zijn zoals een virus of bacterie, een substantie in de kamer zoals parfum, wasmiddel enzovoorts. Indien Externe hitte niet wordt verdreven gaat deze naar het Bloed en veroorzaakt Hitte in het Bloed met alle gevolgen van dien. Insectenbeten, een overgevoeligheid voor insectenbeten is ook een algemene factor voor allergie. Er worden na een beet of steek toxinen geproduceerd die leiden tot een opeenhoping (accumulatie) van schadelijke stoffen (vergif of toxinen) in het bloed. In de meeste gevallen veroorzaakt dat dan Bloed-Hitte of Bloed-Hitte toxische syndromen. Slechte voedingsgewoontes, in de meeste gevallen bestaat er een overgevoeligheid voor bepaald voedsel of dranken. Voor dat zelfde voedsel zijn de meeste mensen niet allergisch.

helder rood bloed stoelgang

Voorbeelden hardloop hiervan zijn: Wind verbindt zich met Hitte in de lente en zomer; Wind verbindt zich met Damp gedurende de periodes tussen zomer en herfst; Wind verbindt zich met koude in de late herfst en winter. We spreken gewoonlijk over een invasie van Wind-Hitte, wind-koude, wind-Damp en Damp-Hitte. Ze zijn echter vaak gemengd wat het moeilijk maakt om een goede diagnose te stellen. Daar het klimaat de laatste jaren wel onderhevig is aan grote veranderingen zoals. Te hoge temperaturen in de winter, zomerse temperaturen in de lente of te vochtig in de zomer wordt het er niet makkelijker op om tot de juiste diagnose te komen. Door al die klimaatveranderingen raakt ons lichaam uit balans wat ongetwijfeld ook een grote rol speelt bij het verergeren van de verschillende allergieën. Wind-Hitte en Wind-koude vallen meestal het oppervlakkige gedeelte van het lichaam aan of de longen, waarbij dan symptomen optreden als hoofdpijn, jeuk in de ogen dan wel neus of keel, hoesten, astma of een jeukende huid. Wind-Damp en Damp-Hitte vallen de interne organen aan, speciaal de milt en maag wat braken, misselijkheid, buikpijn en diarree veroorzaakt. Wanneer de Externe wind niet wordt verdreven transformeert deze in Hitte die naar het Bloed gaat. Het gevolg is Bloed-Hitte wat ontaardt in acuut eczeem en huidinfecties.

Darmpoliepen - informatie en oplossingen - darmpoliepen

Op deze pagina heb ik de kopen oorzaken van allergie en de mogelijkheden die acupunctuur hier kan bieden bekeken. Dit alles gezien binnen de manier van denken volgens de traditionele Chinese geneeswijzen, de tcg of tcm. We gaan onder andere kijken naar de diverse verschijnselen die op kunnen treden (de pathologie de ziekteoorzaken (de etiologie) en het behandelen. Oorzaken allergie volgens de tcm, in westerse landen komen symptomen als astma, eczeem, netelroos, diarree, braken, hoofdpijn en zwellingen van verschillende lichaamsdelen die veroorzaakt worden door allergie zeer veel voor. In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde waar men spreekt over typen allergie wordt er binnen de tcm op een andere manier naar gekeken. Vanuit de tcm wordt er gesteld dat allergie wordt veroorzaakt door een invasie van Externe pathologische factoren (EPF). Epf's zoals insectenbeten, slechte voedingsgewoonten, emotionele verstoringen dan wel een te grote inspanning (zowel mentaal als fysiek). De bij allergieën betrokken organen zijn veelal de longen, groene het hart, de lever, milt en maag. Etiologie en pathologie van allergie, volgens de tcm kan allergie veroorzaakt worden door de volgende factoren: Invasie van Externe factoren. Er zijn een zestal Externe factoren waarvan Wind de eerste is, en die zich in alle seizoenen kan manifesteren gecombineerd met andere Externe factoren zoals Hitte, koude en Damp. De zes Externe factoren zijn elk op zich dominant in het eigen seizoen. Wind verbindt zich met andere seizoeninvloeden wanneer deze het lichaam aanvalt.

Helder rood bloed stoelgang
Rated 4/5 based on 837 reviews
SHARE

helder rood bloed stoelgang Afejyr, Fri, May, 18, 2018

Enkele van de meest voorkomende oorzaken van een zere baarmoeder uteriene vleesbomen, menstruatie, en baarmoeder of vaginale infectie. Veel studies tonen aan dat de menopauze ook zou kunnen worden gekoppeld aan de baarmoeder pijn en pijn. Ernstige en aanhoudende gevallen van dit soort pijn moet waarschijnlijk worden doorverwezen naar een gynaecoloog voor een behandeling. Vleesbomen zijn goedaardige tumoren die groeien in de bekleding van de baarmoeder.

helder rood bloed stoelgang Nuwoga, Fri, May, 18, 2018

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van Black vaginale afscheiding? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van Pus in de lips? Wat zijn de symptomen van eye parasieten? Wat is Bone zwelling? 1, wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een zere baarmoeder?

helder rood bloed stoelgang Gyzuqi, Fri, May, 18, 2018

Wat is een Disc osteophyte complex? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van ernstige rillingen? Wat zijn de oorzaken tintelende oren?

helder rood bloed stoelgang Yfiryf, Fri, May, 18, 2018

Wat zijn de oorzaken Ear Blaren? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van Black pus? Wat is een uitgebreid Thymus? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van Left Hand pain?

helder rood bloed stoelgang Kivaraq, Fri, May, 18, 2018

Wat zijn de oorzaken bloedstolsels in de ontlasting? Wat kan leiden tot braken foam? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van verslikken in speeksel? Wat is Mediastinale lymfadenopathie?

helder rood bloed stoelgang Jarylaxi, Fri, May, 18, 2018

Ziekten, voorwaarden en symptomen, wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een zere baarmoeder? Wat is het verband tussen congestief hartfalen en longontsteking? Wat zijn de belangrijkste symptomen van het syndroom van Asperger bij volwassenen?

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: